Regulamin usługi Newslettera

FOLLOW MY FLOW

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania newslettera w ramach działalności bloga Follow My Flow Lifestyle, prowadzonego pod adresem: www.followmyflow.com.pl

§ 1. 

Postanowienia ogólne

 • Podmiotem prowadzącym bloga pod adresem: www.followmyflow.com.pl (dalej także: „Blog”) jest Anna Hołubińska i Renata Toboła – Wspólnicy spółki cywilnej Follow My Flow Lifestyle Anna Hołubińska Renata Toboła s.c. ul. Siemiradzkiego 22, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472224181, REGON 388362550, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (zwane dalej także: „Usługodawca” lub „Administrator”).
 • W ramach korzystania z Bloga, każdy użytkownik może skorzystać z oferowanej usługi newslettera, która polega na przesyłaniu użytkownikowi informacji handlowych o bieżących wydarzeniach, aktywnościach oraz promocjach związanych z działalnością Bloga lub podejmowanych przez jego prowadzące.
 • Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi newslettera, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, z którymi powinien się wcześniej zapoznać.

§ 2.

Wymagania techniczne

 • Korzystanie z usługi newslettera jest nieodpłatne, dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 • Korzystanie z usługi newslettera wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest oraz posiadanie skrzynki mailowej.

§ 3.

Usługa newslettera

 • Skorzystanie z usługi newslettera wymaga łącznie:
  • wskazania adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym na stronie internetowej bloga bądź poprzez wyrażenie takiej intencji w inny sposób (w szczególności poprzez przesłanie odpowiedniej informacji pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem, tejże usługi;
  • istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet.
 • Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez użytkownika czynności wskazanych w ust. 1.
 • Rezygnacja z usługi newslettera może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 4.

Administrator danych osobowych

W ramach świadczenia usługi newslettera Usługodawca zbiera dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia tejże usługi i w tym zakresie staje się Administratorem danych osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych przez Administratora znajdują się w tym miejscu.

§ 5.

Procedura reklamacyjna

 • Reklamacje w zakresie świadczonej usługi mogą być zgłaszane Usługodawcy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującego problemu , tj. w szczególności powinna zawierać uzasadnienie merytoryczne oraz formalne reklamacji, a także oczekiwania Usługobiorcy wobec Usługodawcy.
 • Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 2.

§ 6.

Dane kontaktowe

Usługodawca wskazuje następujące dane kontaktowe:

Follow My Flow Lifestyle Anna Hołubińska Renata Toboła s.c.

ul. Siemiradzkiego 22
43-300 Bielsko-Biała

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 • W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.
 • Do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.